داریوش فرسایی

داریوش فرسایی - متولد 1339 تهران
farsayi
دارای مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران
20 سال فعالیت در زمینه و ترجمه و تالیف کتاب در زمینه های گوناگون به خصوص فیلم و صدا و موسیقی
ایشان با ترجمه بیش از 220 عنوان کتاب آموزشی و 20 عنوان کتاب تخصصی در زمینه موسیقی و موسیقی الکترونیک به عنوان پرکارترین نویسنده در این زمینه شناخته شده اند
کتاب های داریوش فرسایی

کتاب های داریوش فرسایی